Dzień Liczby Pi

My studenci matematyki na WMIiE UZ też mamy swoje potrzeby do świętowania. Po raz kolejny raz w kalendarzu pojawia się wydarzenie, którego data dyktowana jest przez 3 pierwsze cyfry liczby π : 3,14. Jest to amerykański zapis daty 14 marca. A jak 03.14, to musi być π !

Od 1988 roku jest to oficjalne święto w San Francisco, uznane zostało (niewiążącą) uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco, z inicjatywy Larry’ego Shawa.

Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. Wydział Informatyki świętuje Dzień Liczby Pi już od ponad 13 lat.

Jakie cyfry zawiera rozwinięcie dziesiętne liczby π ?

π = 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820… jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych (nie da się jej zapisać za pomocą ułamka zwykłego). Określa stosunek długości okręgu (obwodu koła) do długości jego średnicy. Liczba π jest nieskończona, a formalnie powiedzielibyśmy, że ma nieskończone rozwinięcie dziesiętne. W przybliżeniu wynosi 3,14. Czasami możemy spotkać się z przybliżeniem 3,1416.

Ciekawostki

Liczba π nazywana jest ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył jako pierwszy 35 cyfr jej rozwinięcia dziesiętnego.

Aktorka, doktor matematyki Danica McKellar, zaśpiewała fragment liczby π do melodii z Dziadka do orzechów Czajkowskiego.

Kornel Żuber, Krystyna Białek, WMIiE UZ