O Rozgrywkach

lmp Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
logo_wmie

Projekt: Edutainment. Turniej Gier Planszowych- edycja mikołajkowa

O projekcie
Żyjemy w czasach dynamicznych zmian, którym towarzyszy gwałtowny rozwój technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw. Istnieje potrzeba zdobywania nowej wiedzy i kształtowania nowych kompetencji. Nasuwa się pytanie” Jak uczyć się szybciej, bardziej efektywnie i bardziej wszechstronnie, aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata”? Odpowiedzią na to pytanie może być Edutainment – edukacja i rozrywka w jednym, a przykładem jego narzędzia np. w biznesie są gry symulacyjne planszowe, coraz chętniej i częściej wykorzystywane w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Projekt pt.” Edutainment. Turniej Gier Planszowych- edycja mikołajkowa jest skierowany do studentów UZ i młodzieży szkolnej z Zielonej Góry i okolic.

Ideą Projektu jest popularyzowanie matematyki, pokazanie jej zastosowań we współczesnym świecie wśród studentów i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach gier planszowych – edu – rozrywkę.

Zadaniem Projektu jest zachęcenie młodzieży do zaplanowania swojej przyszłej kariery zawodowej w obszarach, w których nauki ścisłe, ekonomiczne i techniczne, a w szczególności matematyka, odgrywają istotną rolę, podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim a w niedalekiej przyszłości podjęcia pracy zawodowej w Zielonej Górze lub jej okolicach.

Celem Projektu jest umożliwienie młodym ludziom nabycie nowej wiedzy i wykształtowania nowych kompetencji poza zajęciami obowiązkowymi (salą lekcyjną i wykładową) z tych obszarów matematyki, z którymi nie zawsze mają okazję zetknąć się podczas realizacji obowiązkowego programu nauczania.

W ramach Projektu odbędą się Spotkania z Matematyką – spotkania z zielonogórskimi matematykami, przedstawicielami Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, którzy wprowadzą uczestników projektu w świat matematyki, pokażą jej uniwersalność i wszechobecność a przedstawiciele koła przeprowadzą warsztaty matematyczne oraz międzywydziałowe i międzyszkolne turnieje gier planszowych.

Spotkania z Matematyką to przedsięwzięcie będące elementem projektu w ramach, którego odbywać się będą sesje popularnonaukowe, rozGRYwki międzywydziałowe i międzyszkolne gier planszowych. W organizację Spotkań z Matematyką zaangażowało się środowisko matematyczne skupione wokół Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Celem Spotkań z Matematyką jest uzmysłowienie młodym ludziom, że świat matematyki nie jest hermetyczny, a sama matematyka jest uniwersalnym kluczem, który otwiera drzwi wielu naukom do największych i niezgłębionych tajemnic wszechświata.

Miejscem realizacji Projektu są sale budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Spotkania z Matematyką, rozGRYwki Ligi Gier Edukacyjnych zostaną zorganizowane i przeprowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks.

O Turnieju Gier Planszowych
Turniej Gier Planszowych – przedsięwzięcie, które jest elementem projektu adresowane do studentów i młodzieży szkolnej, która pragnie poszerzyć i pogłębić zdobytą wiedzę i rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze poza zajęciami obowiązkowymi.

W Turnieju Gier Planszowych mogą uczestniczyć osoby, które pragną wzbogacić swoją wiedzę z zakresu biznesu i sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w grach symulacyjnych.

Turnieje Gier Planszowych prowadzone będą w systemie punktowym, który pozwoli wyłonić najbardziej przedsiębiorcze drużyny i osoby.

W Turnieju Gier Planszowych Organizatorzy mogą wykorzystanć gry : Eurocash, Szczęść Boże, Osadnicy z Catanu, Batavia i Cashflow lub Geniusz, Enigma, Dixit,, Logix, Tajniacy.

Zasady gier wykorzystanych w Turnieju zostaną zaprezentowane na stronie http://www.lmp.wmie.uz.zgora.pl/ oraz przez członków Studenckiego Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks

Zwycięzcy Turnieju otrzymają dyplomy i nagrody, które będą zależeć od liczby zdobytych punktów.

W Turnieju Gier Planszowych może wziąć udział od 8 do 12 drużyn.
Szkoła, wydział może wystawić co najmniej jedną reprezentację, minimum 5 osób.

Projekt będzie realizowany od 1 do 20 grudnia 2017roku.

Turnieje Gier Planszowych zostaną przeprowadzone w terminach:
5 grudnia 2017 w godzinach 11:00-15:00 sala 117 i 108 budynku A-29 WMIiE UZ
12 grudnia 2017 w godzinach 11:00-15:00 sala 117 i 108 budynku A-29 WMIiE UZ
W Zielonej Górze, ul. Prof. Z. Szafrana 4a .

Podczas turnieju poszczególne osoby z drużyny rozegrają kilka partii w wybranej przez organizatorów grze planszowej.

Zdobywcy największej liczby punktów zmierzą się ze sobą w finale i zawalczą o tytułu „Najlepszego Gracza 2017” w dniu 12 grudnia 2017 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie:
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Aby uczestniczyć w projekcie należy: Napisać E-maila na adres: lmp@wmie.uz.zgora.pl.
W wiadomości należy podać:
– nazwę i adres szkoły, którą uczestnicy będą reprezentować w turnieju
– wiek i klasę uczniów wchodzących do reprezentacji szkoły
– telefon kontaktowy oraz E-mail (ucznia i nauczyciela
lub zarejestrować się elektronicznie,
rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdwVMmnn6Gaze6ICXfSQnyNVmXa_dE9rDf8U7wr6Rdkih-hg/viewform

Reprezentację szkoły zgłasza nauczyciel matematyki za zgodą Dyrektora Szkoły, uczniów i rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

• Studenci

Uczestniczkę/uczestnika reprezentacji wydziału/kierunku Uniwersytetu Zielonogórskiego zgłasza starosta grupy lub sam zainteresowany wysyłając E-mail na adres lmp@wmie.uz.zgora.pl lub wypełniając formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFu0_4NeQ9A1zzPaMG_-QMCsArKWJDwl8qa-_ECZjwCJ6Dpw/viewform

Udział w Turnieju jest bezpłatny.