Akcja Mobilny UZet – Koło LMP z wizytą w ZSP nr 4 w Nowej Soli

W dniu 16 października 2019 roku studenci: Weronika Konieczna, Weronika Steciąg, Katarzyna Pypka, Kornel Żuber z Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczny” Paradoks wraz z dr Krystyną Białek (opiekun koła LMP) przeprowadzili warsztaty matematyczne pt. „Matematyka w biznesie – rozGRYwki w CASHFLOW 101 i EUROCASH”w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli, dla uczniów z tej szkoły, w ramach akcji promocyjnej mobilny UZet.

Celem warsztatówbyłouzmysłowienie młodym ludziom, że funkcjonowanie we współczesnym świecie jest niemożliwe bez znajomości matematyki a zwykłe osiągnięcia takie jak np. Internet, telefonia komórkowa, wiszące mosty, badanie kosmosu czy giełda papierów wartościowych opierają się na matematycznych innowacjach.

Warsztaty składały się z dwóch części. Podczas pierwszej części zapoznano uczestników z zasadami gier oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi inwestowania. Druga część warsztatów była poświęcona rozgrywkom, w których brali udział wszyscy obecni na zajęciach.

Podczas warsztatów pokazano, że proste zagadnienia z „codziennej” ekonomii mają swoje uzasadnienie w matematyce i mogą stać się naprawdę ciekawymi problemami do rozwiązania.

Zaprezentowane gry strategiczne dobrze zobrazowały matematykę w biznesie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z rzeczami takimi jak: strategia inwestowania, podejmowanie ryzyka, dochód pasywny oraz z ryzyko wypadków losowych, czyli wszystkim tym, co ma miejsce w realnym biznesie.

Jesteśmy przekonani, że udało nam się zaciekawić uczestników warsztatów matematyką, jej zastosowaniem w życiu codziennym oraz zachęcić młodzież do podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.