Python w Nowej Soli

W dniu 11.12.2019 studenci Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczne” Paradoks – Patryk Wolniewicz oraz Kornel Żuber wraz z dr Krystyną Białek odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat Web Scrapingu z wykorzystaniem języka Python i HTML. Temat jak najbardziej aktualny i istotny, szczególnie dla młodego pokolenia. Zaprezentowane zostały metody efektywnego i automatycznego zbierania danych, które to dane mogą zostać później analizowane i wykorzystywane w różny sposób. Zastosowanie wiedzy zdobytej dzięki analizie takich danych jest ogromne, z kolei brak odpowiedniej wiedzy może skutkować podatnością na manipulacje. Prezentacja miała na celu uświadomienie, jak ważne są dane w dzisiejszym świecie, świecie opartym na informacji. Aparaty do zbierania danych otaczają nas zewsząd i często nie jesteśmy świadomi, jak wiele danych udostępniamy publicznie oraz jak cenne są informacje, które na podstawie tych danych można uzyskać. Uczniowie byli zaskoczeni tym, że na podstawie krótkiej ankiety na temat ulubionego jedzenia można stworzyć model potencjalnego popytu na konkretne typy potraw w danym regionie. Mamy nadzieję, iż uświadomiliśmy uczniom rangę danych w dzisiejszym świecie oraz zachęciliśmy do głębszego zapoznania się z danym tematem na własną rękę.