Wizyta w Zbąszynku

Dnia 4 grudnia 2019 roku członkowie Koła Naukowego Laboratorium „Matematyczny” Paradoks: Weronika Konieczna, Weronika Steciąg oraz Aleks Gellert wraz opiekunem koła dr Krystyną Białek przeprowadzili warsztaty matematyczne pt. „Matematyka w biznesie – rozGRYwki w Chłopską Szkołę Biznesu” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku dla grupy 90 uczniów z tej szkoły oraz w tym samym dniu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Zbąszynku dla 60 uczniów, w ramach akcji promocyjnej mobilny UZet. Celem warsztatów było pokazanie uczniom, że matematyka jest wszechobecna i funkcjonowanie we współczesnym świecie jest niemożliwe bez znajomości matematyki.

Gra Chłopska Szkoła Biznesu jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować zjawiska podaży i popytu, powstawanie spółek handlowych, kształtowanie się cen i koszty produkcji oraz negocjacji handlowych. Gra uczy logicznego myślenia oraz planowania. Rozgrywa się ona w czasie rzeczywistym, więc umożliwia bezpośrednie interakcje uczestników, a  rozGRYwki wywołują u rozgrywających silne emocje i zaangażowanie.

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej części warsztatów zapoznano uczestników z zasadami gry. Druga część warsztatów była poświęcona rozgrywkom, w których brali udział wszyscy obecni na zajęciach. Podczas warsztatów pokazano, że proste zagadnienia z „codziennej” ekonomii mają swoje uzasadnienie w matematyce i mogą stać się naprawdę ciekawymi problemami do rozwiązania. Zaprezentowana gra dobrze zobrazowała matematykę w biznesie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z mechanizmami wolnego rynku.

Jesteśmy przekonani, że udało nam się zainteresować uczestników warsztatów matematyką, jej zastosowaniem w życiu codziennym oraz zachęcić ich do podjęcia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Fotorelacja z warsztatów na oficjalnej stronie koła na facebook’u: https://www.facebook.com/Laboratorium-Matematyczne-Paradoks-486025124828774/

Krystyna Białek, opiekun koła LMP